Assessors sectorials
BO Assessores Sectoriales

Experts sectorials independents

Reconeguts professionals amb amplis coneixements i experiència en matèries i sectors específics.

Informació confidencial.

BO Venture Capital Management by LOU Comunicació Online