Sobre nosaltres

BO Venture Capital Management és propietat de professionals independents amb 20 anys d’experiència en el sector

PRESENTACIÓ

BO és una societat que gestiona Fons de Capital Risc*. Fundada l’any 2013, BO és propietat de professionals independents amb més de 20 anys d’experiència en el sector.

* Capital Risc: inversions temporals en empreses no cotitzades, realitzades per professionals.

ACTIVITAT

L’activitat de BO és la definició, promoció, gestió i administració de Fons que operen en forma de capital risc, prenent participacions temporals en el capital d’empreses no cotitzades que ofereixin la possibilitat d’obtenir plusvàlues a mig termini.
BO Gestora de Capital Risc
BO Venture Capital Management by LOU Comunicació Online